- - -
-

FIRMAST


Tommy Mängukool alustas tegevust 1997 a. Tallinnas, et pakkuda koolieelsetele lastele täiendavaid arenguvõimalusi läbi muusika, mängu ja keeleõppe. Tunnid toimuvad linna erinevates kohtades (Mustamäel, Õismäel, kesklinnas, Pirital, Männikul, Lasnamäel, Sauel, Viimsis Veskimöldres, Jüris). Õpetajad on vastava eriharidusega ja mitmeaastase töökogemusega. Õppekavad omavad Haridusministeeriumi akrediteeringut. Mis teemasi tundides täpselt käsitletakse, selle kohta saate täpsemat infot rubriigi “Õppekavad” alt.

Inglise keel

Inglise keelde oodatakse lapsi alates 4 eluaastast. Huvi inglise keele õppimise vastu on koolieelsete laste hulgas järjest kasvanud ning seetõttu oleme avanud mitmeid inglise keele gruppe nii lasteaedades kui ka huvikoolides. Meie eesmärgiks on pakkuda koolieelsetele lastele jõukohast ning huvitavat inglise keele õppimise võimalust. Käsitleme teemasid laste igapäevategevustest ja –suhtlemistest, näiteks “Mina ja minu perekond” ning “Arvud” ja “Loomad” jne. Iga teemaga seonduvad vastavad sõnad, laulud ja mitmesugused mängud. Kogu õppetöö arendab laste mälu, tähelepanu ja kuulamisoskust ning annab head eeldused ka edaspidisteks keeleõpinguteks. 

Igas õpperühmas on kuni 12 last, mis võimaldab kõigil tunnis aktiivselt osaleda. Tunnid toimuvad üks kord nädalas ning tunni pikkus on 35 minutit. Õppeaasta jooksul toimub jõulupidu ja kevadpidu. On heameel tõdeda, et lapsed on omandanud läbi mängulise õppe edukalt inglise keelt ning õppimine on valmistanud neile suurt rõõmu. Paljud neist jätkavad õpinguid ka meie edasijõudnute gruppides.

Õppemaks 1 kuu eest on 24 eurot (keskmine maksumus, kui maksta poolaasta kaupa). 

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele saab õppemaksust tulumaksu tagasi.

Täpsem info mobiililt 51 19 159 või kirjuta pille@tommykool.ee.Copyright 2021 - TOMMY MÄNGUKOOL

-
- - -


- - -
--
- - -