- - -
-

KORDUVAD KÜSIMUSED
beebikool


Millal on võimalik beebikooliga liituda?

Beebikooli registreerimist alustame augustis ning tunnid hakkavad peale septembri alguses. Vabade kohtada olemasolul, on beebikooliga võimalik liituda ka hiljem. Infot beebikooli tundide kohta saab telefonil 566 88 666.

Mis vanusest alates on võimalik beebikooli tulla?

Võtame vastu lapsi alates kolmandast elukuust. Esimesse gruppi kuuluvad lapsed 3 kuud-1 aasta. Teise gruppi lapsed 1aasta-3aastastat.
Beebikooli võib tulla ka veidi varem, kui laps liitumise lähiajal saab kolme kuuseks. Kui aga laps saab liitumise lähiajal ühe aastaseks, alustab ta õpinguid teises grupis.

Mis on tunni sisuks?

Tunnis toimub üldarendav tegevus läbi muusika ja liikumise. Käsitletakse lastele lähedasi teemasid nagu; perekond, loomad, mänguasjad, kehaosad, aastaajad, tähtpäevad jne. Samuti tehakse ka rütmiharjutusi, kasutatakse erinevaid rütmipille.
Eraldi beebivõimlemist ei ole, kuid tunnis läbivõetavad laulud on alati koos vastava tegevusega, mis rahuldavad laste liikumisvajadust.

Mis juhtub siis, kui laps ei taha tunnis kaasa teha?

Arvestades seda, et ka lapsel on omad tujud, ei saa teda sundida alati tegema ettenähtud tegevusi. Tavaliselt lubatakse lapsel rahulikult vaadata, mida teised teevad ning vöib öelda, et peagi hakkab ta kõike kaasa tegema.
 

Kas kursusel on kohatasu?

Jah. Ühe kuu kohatasu suuruseks on 140 krooni, olenemat sellest, kas Te osalete koolitusel või mitte.


Palju koolitus maksab?

Ühe kuu õppemaksu suurus on 280 krooni, see sisaldab ka 140 krooni kohatasu. Näiteks kui Teie laps puudub 2 tundi (arstitõendi alusel), siis on kuu maksumuseks 140 krooni. Kui Teie laps puudub kolm tundi, on kuu maksumus ikka 140 krooni ehk maksta tuleb ainult kohatasu. Täpsem kord maksmise osas on kirjas lepingus, mis sõlmitakse kooli ja lapsevanema vahel. Kõikidelt makstud summadelt saate tulumaksu tagasi.


Kas puudutud tundide eest saab ettemakstud raha tagasi?

Puudutud tundide eest saab proportsionaalselt raha tagasi, kui ühes kuus on järjest puudutud kaks või rohkem tunde ja selle kohta on koolile esitatud arstitõend. Täpsem kord on kirjas kooli ja lapsevanema vahel sõlmitavas lepingus. Kohatasu ei kuulu tagastamisele.


Kas koolil on litsents?

Jah. Meie koolituslitsentsi number on 4353HTM.


Millal saab tõendid Maksuametile tulumaksu vabastuse kohta?

Vastavalt seadusele ei pea kool lapsevanemale koolitustasu tõendavat tõendit väljastama. Tõendid saadetakse iga aasta jaanuarikuu jooksul ainult neile, kes on täitnud kooliga sõlmitavas lepingus e-maili aadressi lahtri.Copyright 2021 - TOMMY MÄNGUKOOL

-
- - -


- - -
--
- - -